سفارش تبلیغ
صبا

92/8/1
10:51 عصر

عید بر شما مبارک

بدست نوبهار در دسته

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نقل از شهید بزرگوار

شهید دکتر آیت الله بهشتی

پیغمبر اسلام نگران است که این بزرگترین میراث را پس از او چه کسى نگهدارى خواهد کرد؟

پیغمبر به اطراف خودش نگاه مى کند و هر بار نگاه مى کند مقدم بر همه فقط یک انسان واجد شرایط مى باشد؛

انسانى که اصولاً از نسل انقلاب اسلام است، چون ده ساله بوده که مسلمان شده و چند سال از همان ده سال

را نیز زیر دست پیغمبر بزرگ شده است. او کسى است که چند سال قبل از بعثت را هم با خصلتهاى پیغمبر بزرگوار اسلام

رشد کرده است: على. این انسان زبده آگاه هوشمند بافضیلت، کودک بود که به خانه محمد رفت. دوران کودکى را در خانه

پاک پیغمبر گذراند. ده ساله شد که نهضت اسلام شروع شد. اولین مردى بود که اسلام را پذیرفت. چه اسلام پذیرفتنى؟

خالص، مخلص، باصفا، باصمیمیت، بى دغل، بى طمع. نه طمع در ریاست دارد، نه طمع در ثروت دارد، نه طمع در سالارى

لشکر دارد. هیچ طمعى ندارد. خالص در راه خدا!
شما اصلاً از فرمان خدا صرف نظر کنید، از تصمیم پیغمبر صرف نظر کنید؛ فکر کنید که به جاى پیغمبر، یک رهبر دیگر،

جامعه اى را با آن خون دل ساخته بود، مى آمد با شما و با آنها که با تاریخ سرنوشت اسلام آشنایى دارند و

با این حقایق اجتماعى هم که عرض کردم آشنا هستند مشورت مى کرد و مى گفت چه کسى مى تواند

پس از من این میراث را به خوبى نگه دارد و نهضت اسلام را در مسیرش نگه دارد تا منحرف نشود؟ چه کسى را مى توانیم معرفى کنیم غیر از على؟
منصف باشید! قصه شیعه و سنى مطرح نیست.