سفارش تبلیغ
صبا

92/8/11
11:1 عصر

شما امروز چگونه امام حسین (ع)رایاری و کمک میکنید؟

بدست نوبهار در دسته

شما امروز چگونه امام حسین (علیه السلام) را یاری و کمک میکنید؟

برای یاری کردن حضرت مولا باید نخست دانست که او در پی چه اهدافی بود آنگاه بهترین راه های مناسب زمان و مکان
را برای تحقق آن اهداف شناخت و سپس برای تحقق آنها در حوزه های
فردی و اجتماعی از راه های شناخته شده اقدام کرد. 
 
اما مقدمه ضروری همه آنچه گفته شد اصلاح نفس خویش است که پدر گرامیشان فرمود : اعینونی بورع و اجتهاد و عفة و سداد .